اگه عاشق کسی شدید....

خوشبین:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره....

نگران نباش، حتماً بر می گرده

 

Suspicious:

If you love someone,

Set her free....

If she ever comes back, ask her why.

شکاک:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره....

اگه برگشت، ازش بپرس چرا

 

Patient:

If you love someone,

Set her free....

If she doesn't come back, continue to wait until she comes back.

صبور:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برنگشت، اونقدر صبر کن تا برگرده

 

Playful:

If you love someone,

Set her free....

If she comes back, and if you love her still,

Set her free again,

Repeat

خوشگذران:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

وقتی برگشت، اگه هنوز عاشقش هستی،

دوباره ولش کن بره

بعد دوباره اگه ....

 

Animal-Rights Activist:

If you love someone,

Set her free…

In fact, all living creatures deserve to be free!!

 

فعال دفاع از حقوق حیوانات :

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

درواقع همه موجودات زنده حق دارن که آزاد باشن

 

Lawyers:

If you love someone,

Set her free…

Clause 1a of Paragraph 13a-1 in the second

Amendment of the Matrimonial Freedom Act clearly states that....

وکلا:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

بند 1-a از پاراگراف 13a-1 بند الحاقی دوم از

" قانون آزادی ازدواج" به طور صریح می گوید که ... .

 

Biologist:

If you love someone,

Set her free…

She'll evolve.

زیست شناس:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

حتما" تکامل پیدا میکنه !

 

Statisticians:

If you love someone,

Set her free …

If she loves you, the probability of her coming back is high         

If she doesn't, the Weibull distribution and your relation were improbable anyway.

آمارشناسان:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه اونم عاشق تو باشه، احتمال بازگشتش زیاده،

اگر عاشق تو نباشه، به هر حال توزیع Weibull و رابطه شما غیر محتمله!

 

 

Salesman:

If you love someone,

Set her free....

If she ever comes back, deal!

If she doesn't, so what! "NEXT".

  فروشنده:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، قرارداد ببند، اگه برنگشت، چه خوب، "بعدی!"

 

 

   

Insurance agent:

If you love someone,

Show her the plan....

If she ever comes back, sign her up,

If she doesn't, keep follow up with her and never give up!

نماینده بیمه:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش برنامه رو نشون بده،

اگه برگشت، ثبت نامش کن،

اگه برنگشت،  پی گیرش شو و هیچ وقت بی خیال نشو

 

Physician:

If you love someone,

Set her free....

If she ever comes back, it's the law of gravity,

If she doesn't, either there's friction higher than the force or the angle of collision between two objects did not synchronize at the right angle.

فیزیکدان:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، این قانون جاذبه است

اگه برنگشت، یا مقدار اصطکاک بیشتر از نیروی جاذبه است، یا زاویه برخورد

بین دو جسم در زاویه مناسب تنظیم نشده.

 

Mathematician:

If you love someone,

Set her free....

If she ever comes back, 1 + 1 = 2 (peanut!),

If she doesn't, Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c) where c is the infinite constant of no turning point.

ریاضیدان:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت که 1+1 = 2 (خیلی ساده اس)

اگه بر نگشت،

Y=2X-log (0.46Y^2+(cos(52/34X))x 5Y^(- 0.5)c)

که c مقدار ثابت زمان بی نهایت بازگشته.

 

Nowadays' style:

If You Love Someone,

Set it free …

If It Comes Back, It is yours

If It Doesn't, Hunt it down and Kill it...!!! OR

PERHAPS REPORT TO IMMIGRATION THAT SHE/HE IS AN ILLEGAL

مدل امروزی:

اگه عاشق کسی شدی،

بهش نچسب، بزار بره...

اگه برگشت، که مال توئه!

اگه برنگشت پیداش کن و بکشش!!

یا به اداره مهاجرت خبر بده که اون مهاجر غیر قانونیه

 

If you love someone

WHY IN THE FIRST PLACE SET

HER FREE???

CARELESS IDIOT!!!

اگه عاشقه کسی شدی،

برای چی اصلاً ولش می کنی بره ، خنگ خدا!

/ 8 نظر / 36 بازدید
احسان

جملات قشنگیه. [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

bita

slm mehrnaz joon web zadam ye sari bezan ag khasti ba esme makhzane cherto pert belinkam o begoo ba ch esmi linket konam tnx[ماچ]

مطهره

وای خیلی باحال بود.با تیکه اخرش موافقم خفن.

مهدی

سلام مهرنازجون وب قشنگی داری تموم داستانهایت خوندم جالبه/یه موقع به فکر پیشنهاد شکسپیر فکر نکنی سم که دم دست نداری یه سری به وب منم بزن به روزم

bita

slmmmmm halet khobe? shanbe tavalodame hatman bia weblogam va3 arze tabrik hatman bia dir nakon mer30 golam chan ta ham upp kardam vali nayoumadi

نخبه

سلام اینو خوب گفتی نظر بزرگان همیشه قشنگه وبا مفهوم موفق باشید

غریبه

سلام وبلاگ قشنگی داره سرت گرفت به ما هم سری بزن

bita

slm khanomi uppam ye sar bezan shad shim