تفاوت دوستیه خانم ها و آقایون!!

صبح بر میگرده خونه و به شوهرش میگه که دیشب مجبور شده خونه ی یکی از دوستهای صمیمیش (مونث) بمونه. شوهر بر میداره به ۲۰ تا از صمیمی ترین دوستهای زنش زنگ میزنه ولی هیچکدومشون حرف خانم خونه رو تایید نمیکنن!

یه شب آقای خونه تا صبح برنمیگرده خونه. صبح وقتی میاد به زنش میگه که دیشب مجبور شده خونهء یکی از دوستهای صمیمیش (مذکر) بمونه. خانم خونه بر میداره به ۲۰ تا از صمیمی ترین دوستهای شوهرش زنگ میزنه. ۱۵ تاشون تایید میکنن که آقا تمام شب رو خونهء اونا مونده!! ۵ تای دیگه حتی میگن که آقا هنوزم خونهء اونا پیش اوناست!!!

/ 3 نظر / 7 بازدید
havoOoO

salam mehrnazjiOoOoOon veblaget kheli bahal bod khosham omad eyval fadaye to bye

مهدی

اقایون سعی میکنن حق دوستی را بجا بیارن [متفکر]ولی ... تا اونجایی که راه داره برای هم میزنند[قهر] [دلقک]البته به خیلی ها برخورد نکنه اگه هم برخورد کرد سعی کنن جاخالی بدن که اسیبی نبینند [فرشته]

سینا

خب