کاریکلماتور

۴ـ آن هایی که زبانشان دراز است ، شخصیتی کوتاه دارند.

۵ـ بیهوده متاز ، مقصد همه خاک است.

۶ـ بعضی ها اهل دلند و بعضی ها تندیسی از خاک و گل.

۷ـ سرشناس تر از آرایشگرها کسی را نمی شناسم.

۸ـ باتری خورشید شب ها زیر شارژر ماه است.

۹ـ بچه های فقیر ، فقط در زنگ انشاء کنار دریا می روند.

۱۰ـ برای فرار از ترافیک زندگی ، وارد کوچه علی چپ شد.

۱۱ـ در بیشتر سفیدی ها یک نقطه سیاه نفس می کشد.

۱۲ـ عدد یک را دست کم نگیرید،یک عمر،یک زندگی،یک...

۱۳ـ روزی که بخشیدن را یاد گرفت ، زندگی کردن را آموخت.

۱۴ـ کاش ماشین زندگی دنده عقب داشت !

۱۵ـ چون وقتمون خیلی کم بود ، همه چیز بین ما زود تمام شد.

۱۶ـ وقتی از کارخانه باز نشسته شد در کارخانه با همسرش شریک شد.

۱۷ـ وقتی آبله مرغان گرفتم ، بیش از همه ، از خروس ها وحشت داشتم.

۱۸ـفقط حرف های استاد ریاضیات حرف حساب بود.

۱۹ـ شیرین ترین بازی ها نامزد بازی است ، به شرطی که به ازدواج منتهی شود!

۲۰ـ گل شیپوری نوازنده بزرگ ارکستر باغ است.

۲۱ـ قبض آب را که دید ، برق از سرش پرید.

۲۲ـ کشاورز عصبانی ، بادمجان را زیر چشم دیگران می کارد.

۲۳ـ در مسابقه ماست خوری همه روسفید شدند.

/ 1 نظر / 7 بازدید
ghazal

jaleb bod