خدایا خدایا...

خدایا ۱۰۰۰ سال برات چقدره؟
خدا می گه:
به اندازه ی یک دقیقه!
باز از خدا می پرسه:
خدایا ۱۰۰۰۰۰۰۰ دلار برات چقدره؟
خدا می گه:
به اندازه ی یک ریال!
می گه:
پس خدا یک ریال به من بده!
خدا می گه:
باشه فقط یک دقیقه صبر کن!!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
مهدی

اگه بشه چی میشه گلک[سوال]

سینا

اگر یک روز ارتباط داشتی بگو ما یک دقیقه صبر میکنیم .