مرسدس بنز و موتور گازی

خیلی شاکی میشه، پا رو میگذاره رو گاز، با سرعت دویست از بغل موتوره

رد میشه.

یک مدت واسه خودش خوش و خرم میره، یهو میبینه متور گازیه غیییییژ

ازش جلو زد!

دیگه پاک قاط میزنه، پا رو تا ته میگذاره رو گاز، با دویست و چهل تا از موتوره

جلو میزنه.

همینجور داشته با آخرین سرعت میرفته، یهو میبینه، موتور گازیه مثل تیر از

بغلش رد شد!!

طرف کم میاره، راهنما میزنه کنار به موتوریه هم علامت میده بزنه کنار.

خلاصه دوتایی وامیستن کنار اتوبان، یارو پیاده میشه، میره جلو موتوریه،

میگه: آقا تو خدایی! من مخلصتم، فقط بگو چطور با این موتور گازی کل مارو

خوابوندی؟!

موتوریه با رنگ پریده، نفس زنان میگه: والله ... داداش.... خدا پدرت رو

بیامرزه که واستادی... آخه ... کش شلوارم گیر کرده به آینه بغلت !!!!

/ 3 نظر / 8 بازدید
گرگ سفید

این جک که مال دوران بابا آب داد بود که قربونت برم

باباجون

خوبه ولی برام تکراری بود

ghazal

he he he man nashnide bodam[خنده]