3D girl....

زن که باشی
دربارهات قضاوت میکنند؛...

در بارهی لبخندت
که بیریا نثار هر احمقی کردی
در...بارهی زیباییات
......
که دست خودت نبوده و نیست
دربارهی تارهای مویت
که بیخیال از نگاه شکآلودهی احمقها
از روسری بیرون ریختهاند
دربارهی روحت، جسمت
دربارهی تو و زن بودنت، عشقت، همسرت
قضاوت میکنند
تو نترس و زن بمان
احمقها همیشه زیادند
نترس از تهمت دیوانههای شهر
که اگر بترسی
رفته رفته
زنِ مردنما میشوی

نوشته شده در ۱۳۸٩/۱٢/۱٢ساعت ٧:۳۱ ‎ب.ظ توسط نظرات () |


Design By : Night Skin